Afacerea creditelor neperformante suspectată de evaziune fiscală

Băncile locale au vândut anul trecut creditele ne­per­formante pe seg­men­tul corporate la un preţ mediu de 9% din va­loa­rea nominală a împrumutului, în timp ce în cazul creditelor pentru re­tail pre­ţul mediu a fost de 12%, po­trivit unei analize a lui Florin Geor­gescu, prim-viceguvernator al BNR scrie Ziarul Financiar.

Creditele neperformante corpo­rate vândute de băncile locale în 2016 au însumat 437 mil. euro anul trecut, în timp ce volumul creditelor neperfor­man­te de retail au cumulat 288 mil. euro, potrivit lui Georgescu.

Prim-viceguvernatorul apreciază că nivelul de preţ la care băncile au vân­dut creditele neperformante este re­dus, de aceea o investigaţie a Fiscu­lui este necesară. „Nivelul scăzut de preţ la care au fost vândute aceste portofolii justifică ana­liza ANAF din perspectiva lega­lităţii eventualelor optimizări fiscale efec­tuate în cadrul acestor opera­ţiuni“, spune Florin Georgescu.

În perioada 2014-2016 preţul de vân­zare al creditelor neperformante pe segmentul companiilor a fost în me­die de 8,5% din valoarea nominală a portofoliilor, însă au existat variaţii sem­nificative de la an la an.

Băncile au început să vândă cre­ditele neper­formante aferente com­pa­niilor abia în ultimii doi-trei ani. În cazul populaţiei vânzările au început mult mai devreme, însă la fel ca în ca­zul creditelor corporate volume sem­nificative au fost înregistrate în ultimii doi ani. În cazul creditelor acordate popu­laţiei preţul mediu din perioada 2008-2016 încasat de bănci pentru vânzarea creditelor neperformante s-a situat la 10%.

În pofida vânzărilor masive de cre­dite neperformnate din ultimii ani, băn­cile locale mai au în bilanţuri cre­dite rele în valoare de 5-6 miliarde de euro, potrivit specialiştilor.

Anul trecut băncile din România au vândut credite neperformante în valoare de 1,4 mld. euro, clasându-se pe locul doi în regiune după Ungaria.

SCRIE-NE

Nu suntem acum aici. Dar ne poți scrie.

Se trimit datele

©2018 @ optimizare SEO realizata de www.VasPavITConsulting.ro

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?